Gratis fragt
Ved køb over 1299 kr. med GLS

Privatlivspolitik

  1.   Indledning

1.1    Ved at benytte hjemmesiden www.Altanliv.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at Altan.dk A/S (herefter ”Altanliv”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondata- og cookiepolitik (herefter ”Politik”).

1.2    Denne Politik gælder for alle Altanlivs brugere og kunder fra den 25. maj 2018. Altanliv kan til enhver tid ændre denne Politik, hvilket Altanliv vil informere brugere og kunderne om.

 

  1.   Dataansvar

2.1    Dataansvarlig. Altanliv er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2    Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler persondata som et naturligt led i driften af www.Altanliv.dk og har derfor vedtaget denne Politik. Den fortæller dig, hvordan vi behandler de persondata, vi indsamler og bruger, når du anvender vores tjenester.

2.3    Vi sikrer en fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2.4    Kontaktoplysninger. Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

Altanliv.dk

Næstvedvej 60A

4180 Sorø

60111755

E-mail: altanliv@altan.dk

 

  1.   Behandling af personoplysninger

3.1    Brug af hjemmeside uden tilmelding til tjenester

Det er muligt for dig at anvende hjemmesiden uden, at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i de følgende afsnit. Du skal dog være opmærksom at hjemmesiden anvender cookies, hvorfor en deaktivering heraf kan nedsættes vores hjemmesides funktionalitet.

 

3.2    Når du tilmelder dig tjenester på hjemmesiden, foretager køb eller kontakter os. Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig, forbedre vores service og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:

– Almindelige persondata i form af kontakt- samt bankoplysninger

– Oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.

Altan-liv indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores brugere eller kunder.

 

3.3    Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Behandlingen sker, når vi har brug for:

– Administrere din relation til os, inkl. oprettelsesprocessen.

– Levering af vores ydelser, herunder ekspedere din ordre

– Opfyldelse af din anmodning om særlige tjenester

– Forbedring af vores tjenester

– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

Du kan læse om de enkelte tjenester i det følgende. Vi bestræber os altid på at overholde de generelle principper, som er beskrevet efter de enkelte tjenester.

 

3.3.1    Ordrer

Altan-liv foretager behandling af følgende oplysninger:

– Fornavn

– Efternavn

– Adresse

– E-mail

– Telefonnummer

– Land

– Registrerings- og kontonummer

– Login & password

– IP-adressse(r)

 

Til brug for vores ydelse foretager Altanliv behandling til brug for:

– Logindata og browserdata hvor brugeren giver tilladelse til det.

– Administration af betalinger samt bogføring

– Ordrehistorik

– Klager

– Begivenheder

– Beskeder på siden

– Data, som automatisk indsamles på baggrund af brugeraktivitet på hjemmesiden (jf. cookiepolitikken nedenfor)

Hvis du bestiller varer på vores hjemmeside videregiver vi dine oplysninger som følger:

– Navn og adresse til GLS, for at kunne forsende dine varer.

– E-mailoplysninger til Trustpilot udelukkende til brug for, at Trustpilot kan kontakte dig pr. e-mail vedr. din bedømmelse af købsforløbet.

Vi behandler disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, og overholder de øvrige vilkår i Politikken.

 

3.3.2    Nyhedsbrev

Du kan på vores hjemmeside samt under ordreafgivelse særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du vil altid kunne framelde dig denne service i hver henvendelse. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere uden forudgående samtykke.

Vi benytter servicen Klaviyo, til at udsende vores nyhedsbreve. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev vil der således ske videregivelse af dit navn og e-mailadresse til Klaviyo.

Vi anvender en teknologi fra Klaviyo, hvor vi kan se hvis du har klikket på et af vores links i vores nyhedsmail. Vi anvender kun oplysningerne til statiske formål.

 

  1.   Behandling af personoplysninger

4.1    Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere

For at kunne levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt at kunne videregive relevante personoplysninger om dig til vores underleverandører såsom ordrehåndtering/-returnering, betalingsløsninger m.m.

Vi benytter kun databehandlere som giver de fornødne garantier for at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil overholde relevante krav i gældende databeskyttelseslovgivning, inkl. beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

 

4.2    Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

4.3    Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift, fx bogføringslovgivning. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

4.4    Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores tjenester er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan enten logge ind på din profil via vores hjemmeside, eller benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4 til at meddele os dine ændringer.

 

4.5    Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare, fx som følge af bogføringslovgivningen.

Derudover sletter vi inaktive brugerprofiler, som vi kalder ”members”, efter ét års inaktivitet. Forinden vil vi have påmindet brugeren herom.

 

4.6    Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata, fx hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af købskontrakten, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2.4, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

 

4.7    Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret (den såkaldte Robinsonliste).

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i lovpligtig indberetning til en myndighed.

 

  1.   SIKKERHED

5.1    Vi beskytter dine persondata

Vi passer på dine persondata for at undgå, at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Altan-liv i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for fx diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Tilmeld dig vores
nyhedsbrev
Altanliv.dk - din webshop med altanmøbler og tilbehør til din altan

Vi understøtter desværre ikke længere Internet Explorer.

Opgrader din browser for at købe fra altanliv.dk

Download den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox

x